Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

First Day of shooting for 500 miles north

According to Joseph today is the first day of shooting for his new film "500  miles north".In the film also stars Matt Ryan and it is directed by Luke Massey
Take a look at his website by clicking here

Joseph promised to post photos soon so stay tunned

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου